Enkele voorbeelden van werkzaamheden

De opsomming is niet uitputtend maar geeft een indruk.
Voor meer informatie bel of mail: 06 18359643 of hep@leidihaaijer.nl

Thumbnail Image 1

Studio

Mijn creativiteit vormt de basis voor veelzijdige en flexibele benaderingen, waarbij improvisatie een kernkwaliteit is. Iedere vraag heeft een eigen antwoord in zich en het is telkens weer een uitdaging én avontuur om te kijken hoe of dat antwoord zich ontvouwt.

Thumbnail Image 1

Vormgeving, Media & Uitvoering

Werkend met verschillende software (zie infografic blokje links) komen er uiteenlopende producten tot stand: een poster, het laseren van een layout, een ansichtkaart, het ontwerp van een gadget voor de lokale windmolen of voor een toepassing in een woning.

Thumbnail Image 1

Schilderijen

Enkele voorbeelden van schilderijen; overwegen diverse materialen en technieken.

Thumbnail Image 1

Bewust Zijn

Bij grote veranderingen en globale uitdagingen is de ontwikkeling van het bewustzijn een belangrijke factor. Als internationaal trainer van het Monroe Instituut (Virginia USA) geef ik workshops waarbij deelnemers leren hoe ze gerichter en effectiever gebruik kunnen maken van hun hersencapaciteit. Specifieke info voor het Nederlandstalige gebied en geplande activiteiten zijn te vinden op de kalender op monroeinstitutebnl.org

Thumbnail Image 1

Leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving heeft onze volle aandacht nodig. Vanuit mijn achtergrond als monumentaal vormgeefster heeft dit mijn focus met als resultaat dat er nu een ecologisch buurtje (CPO) gebouwd is (Nieuwe Woonvormen). Meer info: bwwb.nu. BOEK: De inrichting van de eigen woning is met zoveel mogelijk natuurlijke materialen uitgevoerd.

Thumbnail Image 1

Transitie

Bewust van een dynamische wereld kunnen we invloed uitoefenen op onze leefomgeving ('korte lijnen'). Hoe? Wat? Waar? zijn wezenlijke vragen. Hoe gezond zijn onze steden? Wat is de functie van de stad nog in deze tijd? Kunnen we bijvoorbeeld uit onze directe omgeving eten? Enkele projecten BoschBouwBrood of de aanzet voor een klein voedselbosje op Minitopia1.0