Enkele voorbeelden van werkzaamheden

De opsomming is niet uitputtend maar geeft een indruk.
Voor meer informatie bel of mail: 06 18359643 of hep@leidihaaijer.nl

Thumbnail Image 1

Studio

Mijn creativiteit vormt de basis voor veelzijdige en flexibele benaderingen, waarbij improvisatie een kernkwaliteit is. Iedere vraag heeft een eigen antwoord in zich en het is telkens weer een uitdaging én avontuur om naar dat antwoord op zoek te gaan.

Thumbnail Image 1

Media

Jarenlange ervaring in het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke scherm-ontwerpen (websites, portals, mobiel, middels Photoshop, Illustrator, Indesign) bovenop diverse cms's (zie infografic linksboven) binnen de Publieke Omroep (NTR): html, css, implementatie volgens scrum-methodiek (Agile).

Thumbnail Image 1

Kennisdeling

Regelmatig lopen jongeren stage op het atelier; d.m.v. observatie, feedback en gezamenlijke opdrachtvorming worden deelnemers zich bewuster van wensen en eigen kunnen, waardoor de keuzes helderder worden. Ieder jaar examineer ik op het KW1c (ROC) in 's-Hertogenbosch.

Thumbnail Image 1

Bewust Zijn

Bij grote veranderingen en globale uitdagingen is de ontwikkeling van het bewustzijn een belangrijke factor. Als outreach facilitator van het Monroe Instituut (Virginia USA) geef ik workshops waarbij mensen leren hoe ze gerichter gebruik kunnen maken van de hersencapaciteit. Specifieke info voor het Nederlandstalige gebied: hemi-sync.nl

Thumbnail Image 1

Leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving heeft onvoldoende aandacht. Vanuit mijn achtergrond als monumentaal vormgeefster ben ik me hierop gaan focussen met als resultaat dat er nu een ecologisch buurtje gebouwd wordt; een ontwikkeling middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Meer info: bwwb.nu

Thumbnail Image 1

Transitie

Bewust van een dynamische wereld kunnen we invloed uitoefenen op onze leefomgeving ('korte lijnen'). Hoe? Wat? Waar? zijn wezenlijke vragen. Hoe gezond zijn onze steden? Wat is de functie van de stad nog in deze tijd? Kunnen we bijvoorbeeld uit onze directe omgeving eten? Enkele projecten BoschBouwBrood of Minitopia