Gevonden Beelden (Willem Akkermans) :: Discovered Moments (Leidi Haaijer), tentoonstelling 31 mei t/m 1 juli 2007 Kunstruimte Voltaire 's-Hertogenbosch  
   
    Kunstruimte Voltaire
Stoofstraat 14
5211ER 's-Hertogenbosch
#31 (0) 73 6139672
www.kunstruimtevoltaire.nl
Punten&Vlekken&Cirkels {Periods}  
  over het werk (overhetwerk.doc) meer afbeeldingen (pvc_lhaaijer.zip)  

 

Open de site van het CBK 's-Hertogenbosch