2003   ENGLISH VERSION  
Toren van Babel The facade of the tower
De Toren van Babel van Babylonische spraakverwarring tot dialoog
   
  Artikel Stadsblad 19 02 2003
Artikel Brabants Dagblad 24 02 2003
Open clip over het project
   
  Op February 21, 22 en 23 2003 heeft een projectie van 2200 dia's op het gebouw van Nova Zembla te
's-Hertogenbosch
. plaatsgevonden.
Op straat was de projectie van 20.00 - 24.00 te zien.

Op verzoek van de kunstenaars werden de dia's gemaakt door de buurtbewoners.

Verschillende uitspraken in leefwijzen en interesses werden bij elkaar gebracht door de projectie; een visuele dialoog ontstond, een kleurrijke mengeling - de Babylonische spraakverwarring was voor enige tijd opgeheven.
 
Verslag >
 
Een plan, bedoeld om gerealiseerd te worden op verschillende locaties en specifieke situaties; 'iedere plek heeft haar eigen Toren van Babel in zich'
   
  Deelnemers 1e editie 2e editie
  Artemis, Atelier 14, BAI, Bakker v. Haren, H.Blok & L.v.Meel, Café de Poort, Café de Unie, G.Cornelissen, M.v.Dam, S.Einmahl,
De Fleurist, I.v.Gelder, M.v.Gerwen, A & L.Gil-Toresano, T.Goemans, F.v.d.Goor, J.de Groen, T.Gijsbers, M.v.d.Heuvel, W.Heijnen, J.v.d.Hoeven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, M.Jansen, A.de Jongh & R.Alink, M.Koster, J.Kostermans, J.Krielaars, S.Kriele, Krispor, M.Leensen, R.v.d.Loo, E.Manders, Fam.Mensen, De Muzerije, T.Niessen, Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch, Orangerie, J.Popelier, Productiehuis Brabant, J. & R.v.Rijsingen, M.Schoone, M.Schut, A.v.d.Tillaart, De Uitlok, M.Verrijt, J.& P.Vierhout,
H.Vissers, B.Vogels, I.Werner
  Concept & realisatie
  Katelijne Arts, Tineke Goemans, Franka van de Goor, Leidi Haaijer, Bert Vogels, Puck Willaarts
  BELANGSTELLING om De TOREN VAN BABEL gedurende een bepaalde tijd uitgevoerd te hebben in uw stad of buurt, om communicatie in de omgeving te activeren?
 
Mailcontact : Leidi Haaijer   voor nadere informatie of download de brochure
Download een pdf-file met informatie over het project
Franka van de Goor
Met dank aan: de omwonenden | Gemeente 's-Hertogenbosch | NBKS & KIZ | café De Poort  
 Voorbereidingen    Projectoren 48 projectoren 2200 dia's Verschillende lifestyles De constructie voor de projectie      
  Eerste editie: Toren van Babel2003 St. Josephstraat 20 's-Hertogenbosch fotografie: Leidi Haaijer      
   Projecties  Projectie op een raam Een overzicht, detail van de gevel Projectie aan de binnenzijde van het gebouw Mensen stopten om te kijken Projectie
De 'blauwe' torens
Back to survey of the projects