2002 ->
Volume1001 - Stad als Decor   Omgevingsvormgeving voor jongeren
samenwerkingsproject tussen het Bossch' Architectuur
Initiatief (BAI) & Museum Jan Cunen te Oss.
              SCREENDUMPS uit de Cd-Rom  concept & realisatie 2002 -2003
Leidi Haaijer
  De CD-Rom werd indertijd verkocht door het BAI ('s-Hertogenbosch) en Museum
Jan Cunen (Oss).
                     
Englishempty BAI etalage TENTOONSTELLING: VOLUME1001- Stad als Decor (Nieuwstraat 's-Hertogenbosch)
LESMATERIAAL VOOR DOCENTEN
Naar aanleiding van eerder gegeven workshops in het kader van het project Volume1001 - Stad als decoris materiaal ontwikkeld dat in een workshop of les gebruikt kan worden.
Het gehele pakket bestaat uit een interactief programma, de beschrijving van een workshop en verdere suggesties.

WERKWIJZE
De workshop dient als voorbeeldstelling voor docenten; middels een actief vraag- en antwoordspel worden de leerlingen gestimuleerd door een educatief medewerker, die gespecialiseerd is in beeld, architectuur en omgeving. Na de introductie gaan de studenten met een concrete opdracht aan de slag op een voorbedrukte afbeelding die op poster wordt aangeleverd. (affiche met foto van Peter Cox, Brabant bij Nacht).
empty Presentatie april 2002 Volume 1001 -  Stad als Decor empty
Onder PROJECTEN zijn de teksten van een architect en stedenbouwkundige terug te vinden. Deze dienen als inleiding voor de workshops. Eerdere werken van scholieren, resultaten uit de workshops, zijn als VOORSTELLEN opgenomen op de CdROM. Het begrip PERSPECTIEF is, als fenomeen aanwezig in de tekeningen, uitgelicht en vanuit cultuur historische context toegelicht. Feedback van DESKUNDIGEN 'uit het veld' en met verschillende achtergronden zetten deze voorstellen in een breder actueel kader. Deze invalshoeken kunnen weer tot verschillende gesprekken en situaties leiden waarin jongeren actief kunnen worden.
Tijdens de jaarlijks terugkerende Dag van de UITLOK in 's-Hertogenbosch tussen 2005 - 2017 werd de CdRom ingezet als aanjagerr voor groepsgesprekken.
empty
SCREENDUMP: hoofdmenu applicatie
Hoofdmenu Volume1001 - Stad als Decor.
empty
SCREENDUMP: stad als decor
STAD ALS DECOR - projectomschrijving.
empty
SCREENDUMP: voorstellen van deelnemende jongeren
VOORSTELLEN resultaten uit eerder gehouden workshops.
empty
SCREENDUMP: impressie
Voorbeeld van een voorstelling.
empty
SCREENDUMP: impressie
Idem.
empty
SCREENDUMP: perspectief
... EN NU JULLIE ! - over de ontwikkeling van PERSPECTIEF
aan de hand van voorbeelden uit kunst en architectuur bij elkaar gezocht door Wendi Bakker.
empty
SCHREENDUMP: perspectief in de Renaissance
Beleving van perspectief in de Renaissance.
empty
SCREENDUMP: deskundigen
DESKUNDIGEN - beschouwing vanuit verschillende vakgebieden op jongeren en hun (rol in de) omgeving, in een actueel kader.
empty
Cover of the CD-Rom VOLUME1001 Stad als Decor
Buitenzijde CD-Rom
empty empty empty
Open visual survey of projects 1990-2005 Open surveylist of projects   Modified: hep@leidihaaijer.nl